संपर्क

संजय अरविंद सबनीस

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी
 • ८८८८८६६६५१

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

अविनाश टिळे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९३७१००६९९०

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

महेश पाटील

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९४२१५००५५६

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

कृष्णा केंद्रे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९९७५५७६६००

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

रेखा परदेशी

 • क्रीडा मार्गदर्शक (कुस्ती)
 • ०२५३-२५७७७१९

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

मोहनकुमार भंडारे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९४२१५००५५६

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

राजेन्द्र शिंदे

 • क्रीडा मार्गदर्शक (व्हॉलीबॉल)
 • ७३८७७९५७७७

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

मिलिंद वेरूळकर

 • कनिष्ठ लिपिक
 • ९७६२५४११६२

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक